Po-Pia: 9:00-14:00 na 0911 123 181 info@bedeka.sk

Projekcie na mieru

Projekcie na mieru

S projekciou nám pomáha Ing. arch. Ján Mihalov. Všetky návrhy a projekcie rodinných domov a iných objektov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samozrejme samotnej realizácie rodinného domu. Projekty spĺňajú súčasne platné technické normy a sú spracované v súlade so stavebným zákonom. Projekt je záväzný a musí sa rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu. Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze.

Každé paré obsahuje:

– Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, schému rozvádzača, elektrické rozvody a výkaz materiálu.

– Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, odhadovaný rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, rez, krov, pohľady, pôdorysy, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3)

– Projekt statiky obsahuje výkresy skladby a tvaru stropov, technickú správu, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.

– Projekt zdravotechniky obsahuje výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu, technickú správu a výkaz materiálu.

– Projekt ústredného kúrenia obsahuje výkresy rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, schému zapojenia kúrenia, výkaz materiálu, technickú správu a projektové energetické hodnotenie. Projekt je spracovaný alternatívne pre plynové aj elektrické kúrenie.

Z

Vysoká kvalita služieb

Istota kvalitne odvedenej práce. Množstvo spokojných zákazníkov hovorí jasne.

Záruka na stavbu

Poskytujeme záruku na všetky naše stavby. Kvalita je tak zaručená.

Roky skúseností

Roky skúseností a množstvo úspešných realizovaných projektov.

Najlepšia cena

Poctivá práca za najlepšiu cenu. Vyžiadajte si cenovú ponuku a presvedčte sa.

Kvalifikovaný personál

Naši zamestnanci sú patrične vyškolení a sú odborníci vo svojich oboroch.

l

Zoptimalizované procesy

Vďaka skvelému tímu kvalifikovaných ľudí vieme stavbu dokončiť v krátkom čase.

Naši partneri a klienti

„Veľká spokojnosť s celým procesom výstavby. Veľmi rýchle dokončenie. Môžem vrelo odporúčať.“
Ján N.

„S firmou BEDEKA s.r.o. sme boli veľmi spokojní. Všetko bolo dodané tak ako bolo sľúbené.“
Katarína M.

„Skutočne kvalitne odvedená práca. Kvalitných stavbárov je v dnešnej dobe málo.“
Hotel Regetovka