Po-Pia: 9:00-14:00 na 0911 123 181 info@bedeka.sk

Cesty a mosty

Staviame cesty a mosty podľa požiadaviek klientov.

Cesty a mosty

Pre našich klientov zabezpečujeme kompletnú výstavbu ciest a mostov. Či už ide o samosprávy, právnické alebo fyzické osoby. Realizujeme stavbu menších miestnych komunikácií aj zložitejších mostov.

Cesty
Cesty patria medzi najelementárnejšie prvky dopravnej siete. Dokážu spájať malé obce, mestá, krajiny, ale v prvom rade ľudí. Naša firma disponuje dlhoročnými skúsenosťami v stavebnom priemysle a ponúka výstavbu rôznych typov ciest. Ide o bežné cesty, lesné cesty, chodníky, ale aj o rôzne plochy ako námestia, parky, skladovacie plochy atď.

Mosty
Systém súčasných cestných komunikácií si vyžaduje stále viac riešení pomocou mostov. Primárnou úlohou mostných stavieb je, že umožňujú veľmi jednoducho dosiahnuť blízky breh, bezpečne prejsť krížom inú cestu, rieku, priekopu atď. Tým, že sa každým rokom vo svete cestná premávka zhusťuje, je stále vyššie zaťaženie na nosné konštrukcie mostov. Preto je nutné vykonávať stále viaca viac opatrení týkajúcich sa rozširovaní a údržby mostových konštrukcií. Z týchto dôvodov považujeme výstavbu, opravy a udržiavanie mostov za veľmi dôležitý prvok pri budovaní dopravných sietí.

V prípade záujmu o výstavbu cesty či mostu nás neváhajte kontaktovať a radi vám priblížime celý proces a zodpovedáme vaše otázky.

Z

Vysoká kvalita služieb

Istota kvalitne odvedenej práce. Množstvo spokojných zákazníkov hovorí jasne.

Záruka na stavbu

Poskytujeme záruku na všetky naše stavby. Kvalita je tak zaručená.

Roky skúseností

Roky skúseností a množstvo úspešných realizovaných projektov.

Najlepšia cena

Poctivá práca za najlepšiu cenu. Vyžiadajte si cenovú ponuku a presvedčte sa.

Kvalifikovaný personál

Naši zamestnanci sú patrične vyškolení a sú odborníci vo svojich oboroch.

l

Zoptimalizované procesy

Vďaka skvelému tímu kvalifikovaných ľudí vieme stavbu dokončiť v krátkom čase.

Cesty a mosty – naše projekty

Naši partneri a klienti

„Spolupráca na vysokej úrovni, všetky požiadavky splnené ihneď. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. „
Ing. Mária B.

„S firmou BEDEKA s.r.o. sme nadmieru spokojní. Pri rekonštrukcii mostu postupovali podľa dohodnutých bodov. Spolupráca bola rýchla a kvalitná.“
Ing. Jaroslav P.

„Chýbala mi prístupová cesta k mojej chate, po prvom stretnutí s firmou BEDEKA som vedel, že to bude výborná práca. NEĽUTUJEM!“
Juraj Ch.